نهاد - آرشیو

برگزاری کارگاه  مجازی مهارت های ارتباطی در شروع زندگی زناشویی

برگزاری کارگاه مجازی مهارت های ارتباطی در شروع زندگی زناشویی گالری

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان کارگاه مهارت های ارتباطی در شروع زندگی زناشویی با حضور دکتر فریبرز صدیق ارفعی دانشیار گروه روان‌شناسی برای زوج های دانشجوی دانشگاه کاشان برگزار شد .

ادامه مطلب