نهاد - آرشیو

اصول نظری تکثیر جمعیت در منظومه تمدن‌ شیعه(۲۶-۹-۹۱)

در جلسه ای که در روز۲شنبه، مورخ ۲۰ آذرماه ۹۱ در دانشگاه کاشان برگزار شد جناب حجه الاسلام و المسلمین متولی امامی، به تبیین بایسته‌های بنیادین افزایش جمعیت در ایران کنونی پرداخت. ایشان با اشاره به اهمیت تمدن‌زایی در دوره کنونی تاریخ شیعه، مساله کنترل جمعیت را در حوزه مسایل تمدنی دانسته و تبیین مسایل آن را بر عهده فقه حکومتی معرفی کرد.

ادامه مطلب