نهاد - آرشیو

تحصیل علم همراه با اخلاق و تعهد در کار، آینده درخشانی را برای شما دانشجویان رقم می زند.

تحصیل علم همراه با اخلاق و تعهد در کار، آینده درخشانی را برای شما دانشجویان رقم می زند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان  در مراسم جشن دانشجویان جدید الورود پردیس خواهران  ارزش علم را بسیار رفیع دانست و به دانشجویان توصیه کرد قدر این فرصت های تحصیل در دانشگاه را غنیمت بدانند.

ادامه مطلب