نهاد - آرشیو

حضور مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه در خوابگاه خواهران به مناسبت هفته خوابگاه ها و اقامه نماز مغرب و عشاء در سالن ریحانه.

حضور مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه در خوابگاه خواهران به مناسبت هفته خوابگاه ها و اقامه نماز مغرب و عشاء در سالن ریحانه.

به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی دفتر نهاد رهبری، مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه، همزمان با فرا رسیدن هفته خوابگاه ها در خوابگاه مرکزی خواهران و در جمع دانشجویان حضور یافت.

ادامه مطلب