نهاد - آرشیو

کارگاه یکروزه توانمندسازی فعالین فرهنگی دانشگاه کاشان برگزار شد.

کارگاه یکروزه توانمندسازی فعالین فرهنگی دانشگاه کاشان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار واحد اطلاع رسانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان، کارگاه یکروزه توانمندسازی فعالین فرهنگی دانشگاه با حضور ۷۰نفر از دانشجویان فعال کانون ها،تشکل ها و انجمن های علمی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب