آرشیو اخبار

وحدت حوزه ودانشگاه موجب پویایی نظام اسلامی است(۲۸-۹-۸۹)

مسوول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان گفت: وحدت حوزه و دانشگاه موجب پویایی، پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسلامی است. حجت الاسلام "عباس خادمیان"، اتحاد این دوحوزه را لازم دانست و اظهار داشت: با بررسی تاریخ، اوج اقتدار جامعه در زمان اتحاد حوزه و دانشگاه بوده است.

ادامه مطلب

بیانات مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان(۱۳-۹-۸۹)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان ضرورت بکار گیری همه ظرفیت های علمی در دانشگاه کاشان را راستای پاسخ به مطا لبات مقام معظم رهبری در نشست الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت قلمداد نمود

ادامه مطلب